Ostraha staveb

Ostraha – STAVEB

Bezpečnostní pracovníci Resistance Security s.r.o. provádějí pravidelné obchůzky (strážný má určeno kdy a která místa musí kontrolovat), místa mohou být na přání zákazníka vybaveny čipy, které zaznamenávají pohyb strážného na daném místě. Dále se provádějí nepravidelné obchůzky prostoru stavby, které se střídají s pravidelnou pochůzkou a to z důvodu, aby bylo sníženo riziko nebezpečí. Zejména se na stavbách Bezpečnostní pracovníci se zaměřují na kontrolu mechanizace, uloženého materiálu a v případě oplocených staveb také neporušenost oplocení a dalších možných únikových cest pro vynášení materiálu. Dále na přání zákazníka mohou naši zaměstnanci provádět kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel.
Samozřejmostí je zajištění obytného přívěsu, nebo služebního automobilu pro strážného. Jelikož ve většině případů se jedná o noční ostrahu staveb, jsou bezpečnostní pracovníci vybaveni kvalitními svítilnami s dalekým dosahem. Samozřejmostí je vybavení mobilním telefonem pro možnost okamžitého spojení s pohotovostní službou Resistance Security s.r.o., nebo v případě potřeby s Policií ČR. Můžeme Vám nabídnout ostrahu staveniště fyzickou spojenou s elektronickým systémem, máme v této oblasti bohaté zkušenosti a v případě zájmu zákazníka navrhne přesně na míru pro danou stavbu náš specialista elektronické zabezpečení. 
Bezpečnostní pracovníci jsou vystrojeni dle přání zákazníka, při ostraze staveb se většinou jedná o ústroj ve stejnokroji-uniforma. Zaměstnanci jsou standartně vybaveni donucovacími prostředky-tomfa, pouta, slzotvorné prostředky. Standartním vybavením na všech stavbách je hasící přístroj.
Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni dle platných zákonů ČR. Naši zaměstnanci jsou proškolováni dle platných zákonů a ustanovení ČR, dále dle typu objektu a přání klienta jsou vždy proškoleni nad běžný rámec školení.